© copyrights 2014, Szwaja Du Vall Majsak
dr Justyna Ożegalska-Trybalska

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, stypendystka Univeristy of Bristol oraz Columbia University School of Law, adiunkt w Zakładzie Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego i prawa patentowego oraz prawa Internetu.

Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozstrzygania sporów dotyczących naruszenia własności intelektualnej w Internecie, sporządzania opinii prawnych, w tym opinii dla sądów oraz prowadzenia szkoleń dla przedsiębiorstw, pracowników naukowych, sędziów.